Thăng hạng chức danh Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động hạng III được quy định ra sao?

Ngày hỏi:11/12/2019

Tìm hiểu quy định về chức danh Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, tôi nhờ chuyên viên cung cấp giùm thông tin: Việc thăng hạng chức danh Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động hạng III được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thăng hạng chức danh Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động hạng III quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể như sau:

   Viên chức thăng hạng từ chức danh Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV) lên chức danh Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động (hạng III) phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại các khoản 2, 3 Điều này và có thời gian giữ chức danh Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV), như sau:

   - Tối thiểu là 02 (hai) năm đối với trường hợp tuyển dụng lần đầu vào chức danh Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV) có trình độ tốt nghiệp cao đẳng;

   - Tối thiểu là 03 (ba) năm đối với trường hợp tuyển dụng lần đầu vào chức danh Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV) có trình độ tốt nghiệp trung cấ

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn