Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi tên là Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được quy định như thế nào? Bao gồm những gì? Theo tôi được biết hiện nay đã có quy định về Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tuy nhiên tôi cũng không rõ lắm. Tôi có thắc mắc như trên. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được hướng dẫn tại Điều 3 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT, theo đó:

   Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành

   Ban Chỉ đạo liên ngành bao gồm các thành viên sau đây:

   - Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia và Điều 1 Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;

   - Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Công Thương;

   - Các Ủy viên:

   + Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành (sau đây gọi tắt là Tổng Thư ký);

   + Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

   + Thứ trưởng Bộ Tài chính;

   + Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   + Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

   + Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   + Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   + Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

   + Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thành phần Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, được quy định tại Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 3 quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn