Thành phần Ban thư ký Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên

Ngày hỏi:15/09/2017

Thành phần Ban thư ký Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Ngân, hiện công tác tại Hà Nội. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cho tôi hỏi: Thành phần Ban thư ký Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên gồm những ai? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật.  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân, Ban hành kèm theo Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017 thì thành phần Ban thư ký Hộ đồng thi tuyển Kiểm sát viên được quy định như sau:

   1. Ban Thư ký gồm: Trưởng ban và các thành viên

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

   a) Trưởng ban Thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên giúp Hội đồng thi tuyển tổ chức kỳ thi theo đúng Quy chế thi tuyển

   b) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi tuyển và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi tuyển;

   c) Sắp xếp phòng thi theo danh sách đã được duyệt;

   d) Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn ôn tập cho người dự thi (nếu có); sắp xếp phòng thi, niêm yết thông báo, danh sách người dự thi tại địa điểm thi;

   đ) Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng ban Coi thi, bàn giao bài thi cho Trưởng ban Phách, nhận bài thi đã được rọc phách và đánh số phách từ Trưởng ban Phách, bàn giao bài thi đã được rọc phách và đánh số phách cho Trưởng ban Chấm thi; nhận bài thi đã có kết quả chấm thi từ Trưởng ban Chấm thi để tổng hợp, bàn giao bài thi đã có kết quả chấm thi cho Trưởng ban Phách để ghép phách; nhận bài thi đã có kết quả chấm thi, ghép phách từ Trưởng ban Phách;

   e) Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi tuyển;

   f) Nhận đơn phúc khảo và ghi rõ ngày nhận đơn phúc khảo theo dấu văn thư của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, giải quyết theo quy định.

   g) Thực hiện việc thu, chi tài chính và thanh quyết toán theo quy định.

   3. Tiêu chuẩn Ban Thư ký

   a) Là công chức có trình độ chuyên môn đại học trở lên;

   b) Không cử làm thành viên Ban Thư ký đối với: Người là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột người dự thi hoặc của vợ, chồng người dự thi; người đang thi hành quyết định kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật;

   c) Thành viên Ban Thư ký không là thành viên của các Ban giúp việc khác trong cùng một Hội đồng thi tuyển.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thành phần Ban thư ký Hộ đồng thi tuyển Kiểm sát viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn