Thành phần đại biểu của hội nghị đại biểu Đoàn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/10/2019

Liên quan đến hội nghị đại biểu Đoàn. Ban biên tập cho tôi hỏi: Thành phần đại biểu của hội nghị đại biểu Đoàn được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần đại biểu của hội nghị đại biểu Đoàn được quy định tại Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể:

   a) Ủy viên ban chấp hành cấp triệu tập hội nghị không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kể cả kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể).

   b) Các đại biểu do ban chấp hành cấp dưới cử lên gồm:

   + Cán bộ chủ chốt của ban chấp hành cấp dưới.

   + Một số cán bộ đoàn chuyên trách, không chuyên trách.

   + Đoàn viên tiêu biểu.

   Danh sách đại biểu dự hội nghị đại biểu cấp trên do ban chấp hành cấp dưới thảo luận, thống nhất đề nghị; ban chấp hành cấp triệu tập hội nghị quyết định chuẩn y và triệu tập.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT