Thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày hỏi:30/10/2018

Chúng tôi đã cố gắn rất nhiều để đáp ứng các điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để có thể xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Giờ chúng tôi muốn chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận trên. Các bạn có thể hỗ trợ giúp chúng tôi về vấn đề nay được không? Cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định; Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

   Các thiết bị, nhân lực nêu trên chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì các tổ chức có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

   - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

   - Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp;

   - Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định;

   - Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định này;

   - Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định:

   Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội;

   Bản sao hợp đồng lao động;

   Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn