Thành phần hồ sơ chuyển ra nước ngoài yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự gồm các tài liệu gì?

Ngày hỏi:02/06/2017

Thành phần hồ sơ chuyển ra nước ngoài yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự gồm các tài liệu gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hồ Diệu Bang, là sinh viên ngành Quản trị Luật, trường đại học Luật Tp.HCM. Em hiện đang học môn học liên quan đến luật hình sự. Trong quá trình tìm hiểu về môn học và đọc hiểu tài liệu, có rất nhiều vấn đề mà em chưa hiểu. Cụ thể, em vẫn không rõ thành phần hồ sơ chuyển ra nước ngoài yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự gồm các tài liệu gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (banggan**@***)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành phần hồ sơ chuyển ra nước ngoài yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành cụ thể như sau:

   a) Công văn của cơ quan yêu cầu đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét việc chuyển hồ sơ cho nước ngoài;

   b) Văn bản yêu cầu nước ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do cơ quan yêu cầu lập theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

   c) Sao y bản chính hồ sơ gốc của vụ án trong trường hợp vụ án không có đồng phạm hoặc trong trường hợp có đồng phạm, hồ sơ vụ án của người bị yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự được tách, trích lập riêng theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này;

   d) Các tài liệu chứng minh đối tượng đang có mặt tại nước được yêu cầu;

   đ) Văn bản từ chối dẫn độ của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Trường hợp giữa Việt Nam và nước được yêu cầu đã có Hiệp định về dẫn độ và đối tượng bị yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp từ chối dẫn độ theo quy định của Hiệp định thì cơ quan yêu cầu viện dẫn quy định đó trong Công văn gửi kèm thay cho văn bản từ chối dẫn độ;

   e) Các tài liệu, vật chứng cần thiết khác có liên quan.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thành phần hồ sơ chuyển ra nước ngoài yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn