Thành phần hồ sơ đảng viên

Ngày hỏi:23/06/2018

Xin chào, tôi là Thanh Huy. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề này tôi có rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì Thành phần hồ sơ đảng viên được quy định cụ thể ra sao? Và nó được quy định trong văn bản nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Mục 8.1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì Thành phần hồ sơ đảng viên được quy định cụ thể như sau:

   a) Khi được kết nạp vào Đảng

   + Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

   + Đơn xin vào Đảng.

   + Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo.

   + Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

   + Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

   + Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

   + Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

   + Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

   + Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

   + Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

   + Lý lịch đảng viên.

   + Phiếu đảng viên.

   b) Khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêm các tài liệu sau:

   + Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

   + Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

   + Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

   + Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

   + Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

   + Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

   + Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

   + Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

   + Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm.

   + Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có).

   + Các quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...

   + Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng.

   + Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 5 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

   - Ngoài những tài liệu trên, những tài liệu khác kèm theo trong hồ sơ đảng viên đều là tài liệu tham khảo.

   - Các tài liệu trong hồ sơ đảng viên (trừ phiếu đảng viên được sắp xếp, quản lý theo quy định riêng) được ghi vào bản mục lục tài liệu và sắp xếp theo trình tự như trên, đưa vào túi hồ sơ để quản lý; bản mục lục các tài liệu trong hồ sơ đảng viên phải được cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên kiểm tra, xác nhận, ký và đóng dấu cấp ủy.

   c) Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên

   - Đối với đảng viên được kết nạp vào Đảng từ khi thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02-6-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII đến nay, trong hồ sơ đảng viên phải có đủ các tài liệu như quy định tại Điểm a, b nêu trên.

   - Đối với những đảng viên được kết nạp vào Đảng trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 02-6-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII thì các cấp ủy được giao quản lý hồ sơ đảng viên tổ chức kiểm tra, sưu tầm, thu thập bổ sung các tài liệu còn thiếu trong hồ sơ đảng viên để hoàn thiện hồ sơ đảng viên, sắp xếp, quản lý theo quy định.

   Trường hợp đã sưu tầm, thu thập tài liệu nhưng vẫn không đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên theo quy định thì cấp ủy nơi quản lý hồ sơ đảng viên xác nhận, ký tên, đóng dấu vào bản mục lục các tài liệu có trong hồ sơ đảng viên đang quản lý, làm cơ sở cho việc quản lý đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên.

   - Bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức:

   + Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

   + Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

   + Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

   + Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thành phần hồ sơ đảng viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn