Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia

Ngày hỏi:22/11/2018

Hiện tại tôi đã đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành. Giờ tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. Các bạn có thể hướng dẫn giúp tôi các giấy tờ cần thiết không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì người đáp ứng đủ các điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia khi có nhu cầu phải phải lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, Khoản 4 Điều 3 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

   - Tờ khai đề nghị cấp thẻ đánh giá viên của cá nhân có kèm 01 (một) ảnh màu có kích cỡ 3 x 4 cm;

   - Một (01) bộ tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn