Thành phần hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

Ngày hỏi:31/08/2019

Liên quan đến vấn đề tặng thưởng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới gần đây thì thành phần hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ bao gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục 1 Phần II Quyết định 575/QĐ-TTCP năm 2019 quy định về thành phần hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, bao gồm:

   1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ;

   2. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

   3. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ);

   4. Ý kiến của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ được đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ.

   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn