Thành phần hồ sơ thành lập tổ chức hành chính

Ngày hỏi:26/11/2018

Tổ chức nơi tôi đang làm việc đang có nhu cầu thành lập tổ chức hành chính và đang chuẩn bị hồ sơ thành lập bao gồm bộ hồ sơ gửi tổ chức thẩm định và bộ hồ sơ trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính. Xin cho tôi hỏi, theo quy định mới thì chúng tôi phải lập các bộ hồ sơ trên như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì tổ chức hành chính là tổ chức được giao chức năng tham mưu giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức và được thành lập theo quy định của pháp luật.

   Việc thành lập tổ chức hành chính được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện tương ứng của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thành lập tổ chức hành chính có trách nhiệm lập hồ sơ thành lập theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 10/01/2019) thì hồ sơ thành lập tổ chức hành chính được quy định cụ thể như sau:

   1. Thành phần hồ sơ gửi cơ quan, tổ chức thẩm định:

   - Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập theo quy định;

   - Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính;

   - Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính;

   - Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính;

   - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính;

   - Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.

   2. Thành phần hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính:

   - Tờ trình của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính;

   - Đề án thành lập tổ chức hành chính;

   - Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính;

   - Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền;

   - Báo cáo của cơ quan đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định;

   - Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên quan) và các tài liệu khác có liên quan đến thành lập tổ chức hành chính;

   - Văn bản thông báo ý kiến của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp thành lập tổ chức hành chính quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định 158/2018/NĐ-CP làm tăng đầu mối tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn