Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/10/2016

Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có một vướng mắc không biết giải quyết như thế nào, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 4 Điều 25 Thông tư 42/2016/TT-BQP thì thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định như sau:

   a) Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

   b) Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này gồm:

   Chủ tịch hội đồng là chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy phụ trách về công tác đảng, công tác chính trị của cơ quan, đơn vị không có chính ủy, chính trị viên;

   Các Phó chủ tịch hội đồng, gồm: Phó chủ tịch thường trực là thủ trưởng cơ quan chính trị; một Phó chủ tịch là Chánh Văn phòng hoặc thủ trưởng cơ quan phụ trách công tác pháp chế. Trường hợp cần thiết, người chỉ huy quyết định số lượng Phó chủ tịch nhiều hơn quy định tại Điểm này.

   Các Ủy viên hội đồng: Căn cứ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, người chỉ huy quyết định ủy viên hội đồng gồm thủ trưởng của các cơ quan: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và thủ trưởng các cơ quan: Thanh tra, pháp chế, tuyên huấn, quân huấn, bảo vệ an ninh, tài chính, Điều tra hình sự, tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, báo chí, thanh niên, công đoàn, phụ nữ và cơ quan khác.

   Thành phần Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ quốc phòng được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BQP quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn