Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng

Ngày hỏi:20/09/2017

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đức Long đang làm việc tại Bản quản lý dự án tỉnh Tiền Giang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiêu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn! 

(duclong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng được quy định tại Tiểu Mục 1 Mục III Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BXD-TTCP hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng do Bộ Xây dựng -Thanh tra Chính phủ ban hành như sau:

   1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng.

   a) Để thanh tra quy hoạch xây dựng phải kiểm tra sự phù hợp giữa qui hoạch chi tiết xây dựng so với qui hoạch chung xây dựng; kiểm tra sự phù hợp giữa qui hoạch xây dựng chi tiết 1/500 so với qui hoạch chi tiết 1/2000; kiểm tra về năng lực của các tổ chức lập qui hoạch xây dựng, năng lực của chủ nhiệm đồ án qui hoạch, chủ trì các bộ môn chuyên ngành của đồ án qui hoạch xây dựng và kiểm tra về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án qui hoạch xây dựng.

   b) Thanh tra việc triển khai sau khi quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nội dung quy hoạch; trách nhiệm cắm mốc giới theo qui hoạch xây dựng đã được duyệt ngoài thực địa của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng; trách nhiệm, thẩm quyền công bố công khai qui hoạch xây dựng và các quy định của pháp luật về việc công bố công khai quy hoạch xây dựng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về qui hoạch xây dựng theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BXD-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn