Thành viên của cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương?

Ngày hỏi:17/08/2021

Theo quy định mới nhất thì cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương gồm có những thành viên nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành viên của cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương, trong đó:

   Cơ quan quản lý Quỹ trung ương gồm có Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Giám đốc Quỹ trung ương do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trung ương bổ nhiệm hoặc phê duyệt, Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ trung ương. Giám đốc Quỹ được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật đối với một số công việc phục vụ hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   - Phó giám đốc, kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trung ương bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ trung ương.

   - Đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trung ương quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ trung ương.

   - Chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Quỹ trung ương do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công và được thể hiện tại Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn