Thay đổi mã ngạch đối với nhân viên văn thư như thế nào?

Ngày hỏi:29/12/2016

Thay đổi mã ngạch đối với nhân viên văn thư như thế nào? Em công tác tại một trung tâm y tế huyện trực thuộc Sở Y tế. Em đang làm công việc nhân viên văn thư (01.008) hiện tại em đang hưởng bậc 4 với Hệ số lương 1.81. lương rất thấp. Em đọc và tìm hiểu thì thấy có công văn nói bãi bõ mã ngạch em đang sử dụng (01.008) và thay vào ngạch (01.005) kể từ tháng 12 năm 2014 là đã áp dụng. Nhưng không hiểu sao Sở Y tế vẫn chưa triển khai luật. Nhờ Ban biên tập giải đáp giùm thủ tục đổi như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định hiệu lực thi hành như sau:

   1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2014.

   2. Bãi bỏ Quyết định số 414/TCCP-VP ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính.

   3. Bãi bỏ ngạch và mã số các ngạch tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, cụ thể như sau:

   a) Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005);

   b) Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006);

   c) Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007);

   d) Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008);

   đ) Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009);

   e) Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010);

   g) Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

   Đối với công chức hiện đang giữ các ngạch nêu tại Khoản 3 Điều này được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

   Như vậy, bạn đang công tác tại trung tâm y tế huyện trực thuộc Sở Y tế, bạn đang làm công việc là nhân viên văn thư, có mã ngạch 01.008. Theo quy định trên thì mã ngạch này đã bị thay thế bởi mã 01.005. Thông tư 11/2014/TT-BNV có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/12/2014, nếu đơn vị bạn chưa áp dụng thì bạn có thể làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo để yêu cầu xem xét giải quyết.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thay đổi mã ngạch đối với nhân viên văn thư. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 11/2014/TT-BNV để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn