Thế nào là vốn đầu tư?

Ngày hỏi:17/07/2020

Tôi biết mới đây Quốc hội ban hành Luật đầu tư 2020, vậy cho tôi hỏi vốn đầu tư là gì? Mong nhận được giải quyết. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

   Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về khái niệm Vốn đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn