Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:31/08/2017

Việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Ánh Mai. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến chế độ làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, hoạt động theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng nhà nước được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn! (anh_mai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 13 Quy chế làm việc của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014 như sau:

   - Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của đơn vị, gửi Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Thống đốc về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới.

   - Phó Thống đốc được phân công phụ trách đề án có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệt; báo cáo Thống đốc trước khi nghiệm thu, phê duyệt hoặc trình cấp trên.

   - Văn phòng có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị đề án và thực hiện chương trình công tác của các đơn vị; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả thực hiện chương trình công tác phải được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

   Trên đây là nội dung quy định về việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2805/QĐ-NHNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn