Thi hành công vụ

Ngày hỏi:31/12/2013

Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất và buộc phải tháo dỡ công trình. Vì việc đền bù và hỗ trợ đối với gia đình chưa đảm bảo công bằng và thỏa đáng nên khi tổ công tác của chính quyền đến yêu cầu gia đình tháo dỡ, lại có lời nói, giải thích không thỏa đáng, tôi tức giận đã chống đối lại và bị xử phạt hành chính. Nay tôi xin luật gia cho biết những việc pháp luật nghiêm cấm đối với cá nhân, tổ chức khi thi hành nhiệm vụ

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Ngày 17/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 208/2013 quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm đối với người thi hành công vụ và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho người thi hành công vụ được quy định như sau: Đối với người thi hành công vụ: Vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong khi thi hành công vụ; Tham nhũng, tiêu cực, hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thái độ, tác phong, lời nói, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ; Vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác và sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng việc thi hành công vụ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc vì mục đích cá nhân khác; Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho người thi hành công vụ: Giao nhiệm vụ cho người thi hành công vụ không đúng thẩm quyền; Yêu cầu người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ trái quy định của pháp luật; Bao che, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm của người thi hành công vụ; Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Đối với tổ chức, cá nhân khác: Không chấp hành các quy định của pháp luật; không chấp hành sự điều hành, hướng dẫn, yêu cầu của người thi hành công vụ; chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ; Lợi dụng quyền tự do, dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác chống người thi hành công vụ; Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người thi hành công vụ; xâm hại tài sản, phương tiện của cơ quan Nhà nước, của lực lượng thi hành công vụ; Các hành vi khác nhằm chống người thi hành công vụ. Trên đây là những quy định mà pháp luật nghiêm cấm người thi hành công vụ, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho người thi hành công vụ và tổ chức, cá nhân khác. Bạn nghiên cứu vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn