Thi kỹ sư chính hạng II có cần chứng chỉ bồi dưỡng hạng II?

Ngày hỏi:05/08/2019

Tôi hiện là kỹ sư hạng III, V02.05.07 nay sắp thi lên kỹ sư chính hạng II. V02.05.06 (khoa học công nghệ). Vậy xin hỏi, tôi cần phải Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính hạng II hay hạng III. Xin chân thành cám ơn ban BT?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn chức danh kỹ sư chính hạng II được quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV như sau:

   Kỹ sư chính (hạng II) - Mã số: V.05.02.06

   1. Nhiệm vụ:

   ...

   2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   a) Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;

   b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

   d) Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính (hạng II).

   Như vậy, trường hợp này anh chị cần có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính (hạng II).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn