Thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Ngày hỏi:04/06/2019

Thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương được quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định:

   Cơ quan quản lý công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này chủ trì tổ chức thi nâng ngạch sau khi có ý kiến về chỉ tiêu nâng ngạch của Bộ Nội vụ (đối với công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Trung ương (đối với công chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội).

   Cụ thể:

   a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội;

   b) Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

   c) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;

   d) Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

   đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;

   e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn