Thi nâng ngạch viên chức có cạnh tranh?

Ngày hỏi:26/07/2012

Thi nâng ngạch viên chức có cạnh tranh?

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Trao đổi về vấn đề này, Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, theo các quy định trước đây, đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang xếp lương ở ngạch công chức được tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và không phải qua kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.

   Từ ngày 1/1/2012 Luật Viên chức có hiệu lực thi hành, theo quy định mới viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không thực hiện theo ngạch mà thực hiện trên cơ sở chức danh nghề nghiệp.

   Trong điều kiện hiện nay, các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành chưa xây dựng được hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

   Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 1 kỳ thi nâng ngạch riêng cho các đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang xếp lương ở ngạch công chức mà năm 2011 chưa tổ chức được không theo nguyên tắc cạnh tranh.

   Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cũng cho biết, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi của nhóm đối tượng này được tính đến ngày 31/12/2011. Kỳ thi sẽ hoàn thành trong Quý IV/2012.

   Theo Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012, việc thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp của khối hành chính sẽ thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

   Các kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính bắt đầu từ trung tuần tháng 9 và hoàn thành trong tháng 11/2012; từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 12/2012.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn