Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng xác định thời hạn với viên chức là bao lâu?

Ngày hỏi:05/12/2018

Các anh chị vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng xác định thời hạn với viên chức là bao lâu? Được quy định tại văn bản nào?

(*******@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật viên chức 2010 có quy định:

   Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

   => Như vậy, đôi với viên chức có 02 loại hợp đồng là xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Với hợp đồng xác định thời hạn thì thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn