Thời điểm đánh giá công, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát là lúc nào?

Ngày hỏi:18/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tuấn Thành, tôi được biết thường vào thời điểm cuối năm dương lịch các cơ quan nhà nước sẽ thực hiện việc đánh giá và phân loại công viên chức. Nhưng tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời điểm đánh giá công, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát là lúc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm đánh giá công, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát quy định tại Điều 7 Quyết định 06/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 về Quy chế đánh giá, phân loại công, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc đánh giá, phân loại được thực hiện theo từng năm công tác (từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 của năm đánh giá).

   - Trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết thời gian tập sự, khen thưởng, kỷ luật và thời điểm khác theo yêu cầu của người hoặc cơ quan có thẩm quyền.

   Như vậy, việc đánh giá công, viên chức người lao động trong ngành kiểm sát không chỉ được đáng giá vào cuối năm dương lịch mà việc đánh giá được thực hiện trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thi nâng ngạch, hết thời gian tập sự, khen thưởng, kỷ luật và thời điểm khác theo yêu cầu của người hoặc cơ quan có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 7 Quyết định năm 2015 06/QĐ-VKSTC-V15 Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn