Thời điểm đề nghị tặng bằng khen

Ngày hỏi:14/12/2015
Cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm kết thúc năm công tác 2015 được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm c, khoản 1, Điều 23, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 thì “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau:

   “Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 5 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.”

   Và tiêu chuẩn bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, tại khoản 1, Điều 25, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15-1-2015 của UBND tỉnh:

   “- Có hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

   - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ;

   - Có hai sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.”

   Như vậy, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2014-2015) và 5 năm (2011-2015) đạt tiêu chuẩn qui định trên đây thì đồng thời được đề nghị Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm kết thúc năm công tác năm công tác 2015.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn