Thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân là khi nào?

Ngày hỏi:13/08/2021
Thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là khi nào? Mong sớm nhận phản hồi.
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Nghị quyết 85/2014/QH13 có quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn của Quốc hội ban hành với nội dung như sau:

   Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì mỗi nhiệm kỳ sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn