Thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được hưởng phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019?

Ngày hỏi:18/10/2019

Nếu cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng bị tạm giữ, tạm giam. Vậy thời gian bị tạm giữ, tạm giam có được hưởng phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) quy định về Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp. Theo đó:

   Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm: Thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

   Như vậy, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức... đang hưởng chế độ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian này sẽ không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn