Thời gian công tác của giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn?

Ngày hỏi:25/09/2020

Em là giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được 9 năm 11 tháng. Nay em chuyển vùng thuận lợi. Vậy thời gian công tác của em có được tính tròn 10 năm để nhận được trợ cấp 1 lần theo Nghị định 76 của Chính phủ không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian công tác của giáo viên ở vùng đặc biệt khó khăn?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu như sau:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.

   Trong đó, tại Khoản 1 Điều 2 quy định cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã là một trong những đối tượng được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác.
   Và Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định này quy định về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp như sau:

   - Tính theo năm:

   + Dưới 03 tháng thì không tính;

   + Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   + Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

   Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là giáo viên công tác tại vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được 9 năm 11 tháng thì sẽ được tính là 10 năm. Do đó, bạn đủ điều kiện trợ cấp một lần khi chuyển công tác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn