Thời gian công tác của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã có được làm tròn để nhận trợ cấp một lần khi nghỉ việc?

Ngày hỏi:01/10/2021

Cho hỏi, thời gian công tác của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã có được làm tròn để nhận trợ cấp một lần khi nghỉ việc? Hay phải đủ ngày tháng theo luật định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP có quy định về chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng:

   1. Đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

   a) Mức phụ cấp hằng tháng thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   b) Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng.

   ...

   Theo đó Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Bên cạnh đó không có quy định về làm tròn thời gian công tác để được hưởng trợ cấp, cho nên Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ được nhận trợ cấp khi đáp ứng đủ thời gian công tác theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn