Thời gian công tác để tính trợ cấp một lần khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn?

Ngày hỏi:23/07/2021

Em là công chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được 9 năm 8 tháng. Nay em nghỉ hưu. Vậy thời gian công tác của em là 9 năm 8 tháng thì có được làm tròn thành 10 năm để được hượng trợ cấp 1 lần ra khỏi vùng khó khăn không? Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian công tác để tính trợ cấp một lần khi chuyển công tác khỏi vùng đặc biệt khó khăn?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, theo đó:

   Cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

   - Tính theo năm:

   Dưới 03 tháng thì không tính;

   Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

   ...

   Cho nên trong trường hợp này thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 8 tháng của chị sẽ được làm tròn thành 01 năm. Và tổng thời gian làm việc thực tế của chị là 10 năm để tính trợ cấp một lần khi chuyển công tác theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn