Thời gian cử đi học cao cấp lý luận chính trị có được tính để xét thi đua khen thưởng không?

Ngày hỏi:24/08/2019

Cơ quan tôi có anh Nguyễn Văn A được cử đi học Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, từ tháng 11/2019 đến tháng 09/2019. Vậy xin hỏi anh Nguyễn Văn A có được xét thi đua khen thưởng cuối năm không? Căn cứ vào những văn bản nào để xét, đánh giá cuối năm 2019.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian cử đi học cao cấp lý luận chính trị có được tính để xét thi đua khen thưởng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chuẩn về các hình thức thi đua khen thưởng hiện được thực hiện theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013 và Nghị định 91/2017/NĐ-CP

   Theo quy định của pháp luật hiện hành, thi đua và khen thưởng là hai hoạt động riêng biệt:

   - Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   - Đối với trường hợp cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có thể được xét thi đua danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” theo quy định.

   Bên cạnh đó căn cứ Khoản 3 Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về xét thi đua danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn như sau:

   3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.”

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật trường hợp anh A được cử đi học cao cấp lý luận chính trị từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2019, có thời gian đào tạo dưới 01 năm nên căn cứ khoản 3 Điều 10 trên đây thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

   Do đó, anh A nếu đáp ứng đủ điều kiện chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì anh A được bình xét thi đua cuối năm với một trong hai danh hiệu nêu trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn