Thời gian để tính trợ cấp khi tinh giản biên chế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Anh. Hiện tôi đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Cơ quan tôi sắp tới sẽ thực hiện việc tinh giản biên chế theo yêu cầu của cấp trên. Tôi được những người thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được hưởng một khoản trợ cấp nhất định, khoản trợ cấp đó tùy thuộc vào thời gian công tác. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời gian để tính trợ cấp khi tinh giản biên chế được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian để tính trợ cấp khi tinh giản biên chế được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể như sau:

   Thời gian để tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các hội được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người), nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính trợ cấp có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

   Như vậy, theo quy định trên thì thời gian để tính trợ cấp khi giản biên chế được tính dựa vào thời gian người đó tham gia bảo hiểm xã hội mà chưa hưởng các chế độ như trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ phục viên, xuất ngũ. Trong trường hợp thời gian để tính trợ cấp mà có tháng lẻ thì được làm tròn dưới 3 tháng không tính. Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính 1 năm. Từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn