Thời gian giải quyết hành vi vi phạm pháp luật

Ngày hỏi:11/05/2016

Vừa qua, tại xã Y có xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước. Chị Thoa đã báo với ông Quý là đại biểu Quốc hội và ông Quý đã yêu cầu cơ quan chức năng thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Chị Thoa đề nghị cho biết, trong thời hạn bao lâu thì cơ quan chức năng phải giải quyết?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 34 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định:

   1. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

   2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội biết. Quá thời hạn này mà cơ quan, tổ chức không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người đứng đầu của cơ quan, tổ chức cấp trên xem xét, giải quyết.

   Theo quy đinh trên, Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đại biểu Quốc hội, cơ quan chức năng phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội biết.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn