Thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt có được tính tuổi Đảng không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Bố tôi tham gia tổ chức Đảng từ ngày tháng 01/10/1989. Trong đó có 1 năm gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng. Sắp tới, ngày 01/10/2019 bố tôi sẽ đủ 30 năm tuổi đảng. Anh chị cho tôi hỏi theo gian gián đoạn cho chuyển sinh hoạt đảng có được tính tuổi Đảng không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Tiết 4.5 Mục 4 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì:

   4.5- Tính tuổi đảng của đảng viên.

   a) Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.

   Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II), thời gian bị xóa tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng.

   b) Đảng viên kết nạp lại được công nhận chính thức thì tuổi đảng tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp lần đầu đối với đảng viên đó, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét, quyết định).

   Như vậy, thời gian bị gián đoạn do không tham gia sinh hoạt đảng không được tính tuổi đảng. Do đó, đến ngày 01/10/2019 bố của bạn chưa đủ 30 năm tuổi đảng để xét huy hiệu.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn