Thời gian không được bổ nhiệm Đảng viên bị kỷ luật cách chức vào các chức vụ tương đương

Ngày hỏi:05/04/2019

Vừa qua cơ quan tôi có một vấn đề xảy ra, dẫn đến cách chức đảng viên, người giữ chức vụ lãnh đạo, tôi biết trong thời gian này người đó không được bổ nhiệm vào giữ các chức vụ tương đương, nhưng tôi muốn biết thời gian cụ thể là bao lâu? Ban tư vấn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định:

   Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo khi vi phạm tùy theo tính chất và hành vi mà bị kỷ luật theo hình thức:

   - Khiển trách;

   - Cảnh cáo;

   - Cách chức;

   - Khai trừ ra khỏi đảng.

   Theo đó, tại Khoản 3 Điều 40 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 có quy định: Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng một năm, kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

   => Như vậy, theo quy định trên thì trong vòng 01 năm đảng viên bị cách chức sẽ không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bổ nhiệm Đảng viên
  kỷ luật cách chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT