Thời gian làm giáo viên hợp đồng có được tính vào thời gian để thăng hạng viên chức?

Ngày hỏi:27/05/2020

Xin chào. Tôi được nhận về trường THPT dạy theo hợp đồng có thời hạn từ tháng 10 năm 2012 (không tập sự). Đến tháng 1 năm 2015 có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm (thời điểm nâng lương tiếp theo được tính từ tháng 1 năm 2014). Hỏi bây giờ tôi đủ thời gian để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng 2 chưa? Xin cảm ơn nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm i Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định:

   Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III lên chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III tối thiểu từ đủ 01 (một) năm trở lên.

   Theo thông tin của bạn thì bạn dạy theo hợp đồng có thời hạn từ tháng 10 năm 2012 (không tập sự), đến tháng 1 năm 2015 có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm, như vậy bạn giữ chức danh giáo viên THPT hạng III chưa đủ 6 năm. Cho nên bạn chưa đủ điều kiện để tăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn