Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức

Ngày hỏi:05/09/2018

Xin cho hỏi: Trường hợp công chức được giải quyết thôi việc theo quy định pháp luật hiện nay và được trợ cấp thôi việc theo thời gian thực tế công tác. Vậy cho tôi hỏi, thời gian tính làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức được tính như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì công chức được giải quyết thôi việc và cho hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

   - Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

   - Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

   Theo đó, trường hợp công chức được giải quyết thôi việc theo quy định pháp luật hiện nay và được trợ cấp thôi việc theo thời gian thực tế công tác thì thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức được xác định theo quy định tại Điều 6 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, cụ thể là:

   Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

   - Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

   - Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   - Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

   - Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

   - Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

   - Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động;

   - Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

   - Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai;

   - Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ, công chức;

   - Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

   Trường hợp nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

   - Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

   - Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm làm việc;

   - Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm làm việc.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn