Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với trình độ từ cao đẳng trở lên được tính như thế nào?

Ngày hỏi:15/02/2019

Tôi là kế toán làm việc cho nhà nước. Cho tôi hỏi là trong thời gian bao lâu thì tôi được nâng lương trước thời hạn nếu như tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Hoàng Hậu (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì:

   Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   Thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2:

   - Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

   - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

   - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   Theo quy định nêu trên thì đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên nếu được xét nâng bậc lương trước thời hạn thì sẽ được nâng trước thời hạn tối đa là 12 tháng (01 năm) so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên là 36 tháng (03 năm). Như vậy, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đáp ứng đủ điều kiện để được nâng lương trước thời hạn thì sau ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh sẽ được xét nâng một bậc lương.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn