Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản có tính vào thời gian để đánh giá đảng viên không?

Ngày hỏi:12/11/2019

Công chức là đảng viên, thời gian nghỉ hưởng Chế độ thai sản, đảng viên không tham gia sinh hoạt đảng nhưng vẫn đóng đảng phí bình thường. Vậy cho hỏi, thời gian nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản đó có tính vào thời gian để đánh giá, xếp loại đảng viên không? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tại Tiểm mục 6 Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019, có quy định:

  - Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng.

  - Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

  - Đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

  => Như vậy, theo quy định trên thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của đảng viên thì sẽ không đánh giá xếp loại thời gian đó, mà chỉ đánh giá, xếp loại đối với thời gian đảng viên đó làm việc trong năm.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn