Thời gian tại ngũ của quân nhân có được tính vào thời gian công tác không?

Ngày hỏi:13/07/2016

Tôi sắp được ra quân và dự định sẽ vào làm việc tại một công ty kinh doanh văn phòng phẩm. Xin hỏi, thời gian tại ngũ của tôi có được tính vào thời gian công tác không?

  • Có rất nhiều bạn cũng lo lắng và băn khoăn như bạn khi chuẩn bị ra quân, để đảm bảo quyền lợi cho những người tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã có những quy định cụ thể về vấn đề này.

   Tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, quy định như sau:

   “Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó”.

   Đối chiếu với các quy định trên thì thời gian tại ngũ của bạn được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của công ty.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn