Thời gian tập sự của điều dưỡng hạng IV là bao lâu?

Ngày hỏi:06/11/2020

Anh chị cho hỏi điều dưỡng viên hạng IV thì em phải tập sự bao lâu ạ? Trong thời gian em tập sự em nghỉ ốm đau 5 ngày vậy em có được tính là thời gian tập sự những ngày đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều dưỡng viên được xác định là viên chức theo quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

   Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV yêu cầu về trình độ, đào tạo đối với chức danh điều dưỡng hạng IV cụ thể như sau:

   "Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế."

   Về thời gian tập sự, theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì thời gian tập sự viên chức được quy định như sau:

   - 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   - 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   - 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   Kết hợp hai quy định nêu trên, điều dưỡng hạng IV là chức danh nghề nghiệp có yêu cầu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Do vậy, thời gian tập sự của viên chức điều dưỡng hạng IV là 6 tháng.

   Khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP đồng thời quy định:

   Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

   Do vậy, trường hợp bạn nghỉ ốm đau dưới 14 ngày trong thời gian tập sự thì vẫn được tính vào thời gian tập sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn