Thời gian tập sự của giáo viên theo luật mới là bao lâu?

Ngày hỏi:03/08/2019

Tôi nghe một số người nói thời gian tập sự của giáo viên là 9 tháng, nhưng đọc trong Thông tư 31/2018 thì là 12 tháng. Vậy, cho hỏi thời gian tập sự của giáo viên theo luật mới là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bạn có tìm hiểu quy định về chế độ tập sự tại Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT nhưng Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT thì Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

   Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP có quy định về thời gian tập sự như sau:

   a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;

   b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;

   c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   => Như vậy, thì thời gian tập sự của viên chức giáo dục không có quy định cụ thể là 6, 9, hay 12 tháng. Mà thời gian tập sự của viên chức giáo dục phụ thuộc vào yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đạo tạo của đơn vị tuyển dụng. 12 tháng đối với yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. 09 tháng đối với yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng. 6 tháng đối với yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT