Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

Ngày hỏi:11/08/2015
Ngày 1/3/2012, tôi được là giáo viên hợp đồng của một trường THPT công lập, thời gian tập sự là 1 năm, hưởng 85% mức lương hệ số 2,34. Đến tháng 3/2016 tôi sẽ được nâng lên bậc 2 chuyên viên hệ số 2.67. Trong 1 năm thử việc nhà trường không tính để xét nâng lương thường xuyên. Xin hỏi, cách tính thời gian nâng lương cho bà Thảo như trên có đúng quy định không? – Nguyễn Kim Thoa (kimthoa***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

   Ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

   Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau: Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

   Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

   Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

   Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Căn cứ quy định về thời gian giữ bậc và tiêu chuẩn để xét nâng bậc thường xuyên nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

   Trường hợp của bạn được hợp đồng làm việc từ 1/1/2012, thời gian tập sự là 1 năm. Thời gian này bạn được hưởng 85% lương. Do đó theo quy định, đến ngày 1/3/2013 bạn chính thức được xếp lương vào chức danh có trình độ chuẩn đại học, hưởng 100% mức lương của bậc 1, hệ số 2,34.

   Sau 3 năm (đủ 36 tháng) kể khi giữ bậc và trong suốt thời gian giữ bậc lương đó nếu bạn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì đến ngày 1/3/2016 bạn được được xét nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,67 (áp dụng theo Thông tư trên).

   Như vậy, việc nhà trường không tính thời gian gian tập sự vào thời gian để xét nâng lương thường xuyên và thời điểm xét nâng bậc lương đối với bạn vào tháng 3/2016 là đúng với quy định chính sách hiện hành.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nâng bậc lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn