Thời gian tối đa khi tạm đình chỉ công tác cán bộ

Ngày hỏi:17/01/2020

Cho hỏi: Thời gian tối đa khi tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ là bao lâu? Trong thời gian tạm đình chỉ không đi làm có được hưởng lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 81 Luật cán bộ công chức 2008 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ.

   Như vậy thời gian tạm đình chỉ công tác của cán bộ không quá 15 ngày nhưng nếu cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày.

   Mặt khác, tại Điều 24 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật thì công chức được hưởng 50% của mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

   Cho nên, khi tạm đình chỉ công tác cán bộ được hưởng 50% lương và nếu hết thời gian tạm đình chỉ mà không xem xét kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ và truy lĩnh 50% lương còn lại.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn