Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo Thuế, Hải quan

Ngày hỏi:01/12/2018

Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo Thuế, Hải quan được quy định như thế nào? Trên là thắc mắc của bạn Nguyễn Thành Công, hiện bạn đang làm việc tại một chi cục Thuế. Sắp tới cơ quan nơi bạn đang làm sẽ có một số thay đổi trong việc thay đổi cấp lãnh đạo. Nên bạn có thắc mắc trên mong nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lạiThời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo Thuế, Hải quan quy định tại Điều 29 Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   Trước 03 tháng khi hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo theo quy định, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại theo phân cấp quản lý cán bộ phải tiến hành triển khai các quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại. Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn