Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị hạ tính từ ngày nào?

Ngày hỏi:09/04/2021

Tôi là công chức. Ngày 01/10/2020 lên lương thường xuyên từ 3.33 lên 3.66, ngày 01/04/2021 có quyết định kỷ luật hạ bậc lương từ 3.66 xuống 3.33. Vậy cho hỏi thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ tính từ ngày nào? Nghe nói là từ ngày có quyết định kỷ luật. Nhờ tư vấn và viện dẫn văn bản quy định cụ thể?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị hạ tính từ ngày nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   Công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề của bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp. Trường hợp công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hoặc chức danh thì không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

   Căn cứ quy định trên thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Như vậy, trường hợp của bạn ngày 01/04/2021 có quyệt định hạ bậc lương thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ sẽ tính từ ngày này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn