Thời hạn bảo quản tài liệu ấn chỉ ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:27/03/2019

Hiện đang công chức trong ngành Hải quan. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản tài liệu ấn chỉ ngành Hải quan là bao lâu?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu ấn chỉ ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   16. Tài liệu ấn chỉ

   291.

   Tập văn bản về quản lý và sử dụng ấn chỉ gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực

   292.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng ấn chỉ và ban hành các loại ấn chỉ sử dụng trong ngành

   Vĩnh viễn

   293.

   Hồ sơ lưu mẫu ấn chỉ

   Vĩnh viễn

   294.

   Sổ số liệu lịch sử về ấn chỉ.

   Vĩnh viễn

   295.

   Các loại sổ kế toán, sổ quản lý ấn chỉ.

   20 năm

   296.

   Hồ sơ xử lý, thanh hủy ấn chỉ cũ chưa sử dụng, ấn chỉ hỏng

   15 năm

   297.

   Hồ sơ nghiệp vụ: đăng ký mua, sử dụng, lưu hành hóa đơn, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí, xác minh mất biên lai, hóa đơn, ấn chỉ

   10 năm

   298.

   Báo cáo quyết toán tem, ấn chỉ và công tác quản lý sử dụng tem, ấn chỉ của các đơn vị và toàn Ngành:

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   299.

   Hồ sơ kiểm tra và xử lý vi phạm trong in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, ấn chỉ

   - Vụ việc nghiêm trọng

   Vĩnh viễn

   - Vụ việc khác

   15 năm

   300.

   Chứng từ kế toán ấn chỉ: phiếu nhập, phiếu xuất ấn chỉ và bảng kê chứng từ thu tiền

   10 năm

   301.

   Tập văn bản xác nhận công nợ ấn chỉ của các đơn vị

   10 năm

   302.

   Liên lưu biên lai, liên 1 biên lai, liên báo soát, liên 3 và các liên khác

   05 năm

   303.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác ấn chỉ

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn