Thời hạn bảo quản tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:27/03/2019

Đang công tác tại một chi cục Hải quan. Có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ ngành Hải quan là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   15. Tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị công sở

   15.1. Tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ

   256.

   Tập văn bản về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ gửi chung các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực

   257.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy trình/hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   258.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   259.

   Hồ sơ hội nghị công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ do cơ quan tổ chức

   10 năm

   260.

   Hồ sơ hội nghị công chức, viên chức của cơ quan

   20 năm

   261.

   Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Ngành, cơ quan:

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   262.

   Kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách hành chính của Ngành, cơ quan

   - Dài hạn, hàng năm

   Vĩnh viễn

   - 6 tháng, 9 tháng

   20 năm

   - Tháng, quý

   05 năm

   263.

   Hồ sơ về công tác cải cách hành chính của Ngành, cơ quan

   20 năm

   264.

   Hồ sơ quản lý con dấu của cơ quan (tính từ thời điểm con dấu hết hiệu lực do chấm dứt hoạt động của tổ chức hoặc có con dấu mới thay thế)

   20 năm

   265.

   Tập văn bản giới thiệu mẫu dấu, chữ ký cán bộ lãnh đạo:

   - Của cơ quan

   - Của các đơn vị thuộc quyền quản lý, các cơ quan khác

   10 năm

   05 năm

   266.

   Tập lưu văn bản đi, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan:

   - Văn bản quy phạm pháp luật

   Vĩnh viễn

   - Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn, cho ý kiến xử lý, xác minh, báo cáo các mặt hoạt động

   Vĩnh viễn

   - Văn bản khác

   50 năm

   267.

   Sổ đăng ký văn bản đến:

   - Sổ đăng ký của cơ quan

   - Sổ đăng ký của các đơn vị trực thuộc

   20 năm

   10 năm

   268.

   Sổ theo dõi hồ sơ trình, chuyển giao văn bản nội bộ, chuyển phát văn bản qua đường bưu điện, phát trực tiếp

   5 năm

   269.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành danh mục hồ sơ dự kiến hình thành hàng năm

   20 năm

   270.

   Hồ sơ về giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lịch sử của cơ quan vào Lưu trữ lịch sử

   Vĩnh viễn

   271.

   Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ tại cơ quan và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

   20 năm

   272.

   Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm của cơ quan

   20 năm

   273.

   Mục lục hồ sơ, tài liệu của cơ quan:

   - Đối với loại tài liệu đã giao nộp vào Lưu trữ lịch sử

   Vĩnh viễn

   - Đối với loại tài liệu đang lưu giữ tại Lưu trữ hiện hành

   Khi có mục lục mới thay thế

   274.

   Hồ sơ về tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị của cơ quan

   Vĩnh viễn

   275.

   Hồ sơ về tiếp nhận, bàn giao tài liệu lưu trữ của cơ quan

   Vĩnh viễn

   276.

   Sổ sách theo dõi và phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ

   10 năm

   277.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn