Thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:22/03/2019

Thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành Hải quan là bao lâu? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   6.2. Tài liệu quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành

   123.

   Tập văn bản về quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực

   124.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ quản lý, trang bị, cấp phát tài sản và trang thiết bị chuyên ngành của Ngành

   Vĩnh viễn

   125.

   Kế hoạch trang cấp tài sản trung, dài hạn của Ngành, cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

   20 năm

   126.

   Hồ sơ, đề án trang bị các phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan (máy soi container, cân hàng hóa, tàu thuyền....)

   20 năm

   127.

   Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên ngành định kỳ, đột xuất của đơn vị:

   - Báo cáo tổng hợp

   20 năm

   - Phiếu kiểm kê, đánh giá

   05 năm

   128.

   Báo cáo tình hình quản lý tài sản, sử dụng trang thiết bị chuyên ngành của các đơn vị thuộc quyền quản lý

   - Báo cáo tổng hợp

   20 năm

   - Báo cáo từng loại tài sản

   10 năm

   129.

   Hồ sơ, tài liệu về trang cấp, bàn giao, điều chuyển, thanh lý tài sản của cơ quan:

   - Nhà đất

   Vĩnh viễn

   - Công cụ hỗ trợ, tài sản khác

   20 năm

   130.

   Hồ sơ, tài liệu về đất đai, công sở và cơ sở hạ tầng của cơ quan

   Vĩnh viễn

   131.

   Hồ sơ, lý lịch các trang thiết bị, tài sản chuyên ngành (tàu thuyền, máy soi...)

   Theo tuổi thọ của máy móc thiết bị

   132.

   Hồ sơ sửa chữa trang thiết bị, phương tiện (tàu thuyền, máy soi...) của các đơn vị trong Ngành

   10 năm

   133.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn