Thời hạn bảo quản tài liệu tổ chức, cán bộ ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:19/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Tuấn hiện đang công tác tại một đơn vị Hải quan. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản tài liệu tổ chức, cán bộ ngành Hải quan là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu tổ chức, cán bộ ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   4.1. Tài liệu tổ chức, cán bộ

   41.

   Tập văn bản về công tác tổ chức, cán bộ gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

   Đến khi văn bản hết hiệu lực

   42.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định về công tác tổ chức, cán bộ

   Vĩnh viễn

   43.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định/quy chế về quản lý và sử dụng dấu, số hiệu công chức

   Vĩnh viễn

   44.

   Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án tổ chức bộ máy của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   45.

   Hồ sơ xây dựng, phê duyệt đề án luân chuyển cán bộ ngành Hải quan

   Vĩnh viễn

   46.

   Hồ sơ về thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thay đổi cơ cấu tổ chức của cơ quan và các đơn vị thuộc, trực thuộc

   Vĩnh viễn

   47.

   Hồ sơ thành lập các ban, tổ, nhóm, hội đồng có tính chất tạm thời của cơ quan

   20 năm

   48.

   Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ của Ngành, cơ quan:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Tháng, quý

   Vĩnh viễn

   20 năm

   05 năm

   49.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức, viên chức của Ngành

   Vĩnh viễn

   50.

   Hồ sơ xây dựng, phân bổ chỉ tiêu biên chế của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   51.

   Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   52.

   Hồ sơ về công tác quy hoạch cán bộ của Ngành, cơ quan

   - Biên bản, nhận xét, tờ trình, quyết định phê duyệt

   - Phiếu quy hoạch

   20 năm

   05 năm

   53.

   Hồ sơ về việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ của Ngành, cơ quan

   70 năm

   54.

   Tập quyết định, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển ... cán bộ

   - Của cơ quan

   - Của đơn vị thuộc quyền quản lý

   70 năm

   10 năm

   55.

   Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra sát hạch chuyển ngạch công chức của Ngành, cơ quan:

   - Tài liệu về xây dựng đề án, rà soát, trình duyệt, thành lập Hội đồng, ban hành quy chế...

   70 năm

   - Quyết định tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, xếp ngạch

   70 năm

   - Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển và các tài liệu khác

   20 năm

   - Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi, chấm thi

   05 năm

   56.

   Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động dài hạn thuộc thẩm quyền được giao quản lý

   Vĩnh viễn

   57.

   Hồ sơ đánh giá, phân loại công chức:

   - Đánh giá, phân loại công chức hàng năm của cơ quan

   - Đánh giá, phân loại hàng năm của các đơn vị trực thuộc.

   - Đánh giá phân loại công chức hàng tháng, quý

   20 năm

   10 năm

   10 năm

   58.

   Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

   - Của cơ quan

   - Của đơn vị thuộc quyền quản lý

   70 năm

   10 năm

   59.

   Hồ sơ giải quyết chế độ: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội... cho cán bộ, công chức, viên chức

   70 năm

   60.

   Hồ sơ về quản lý cán bộ công chức đi nước ngoài về việc riêng

   10 năm

   61.

   Hồ sơ, tài liệu về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân:

   - Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

   70 năm

   - Tập văn bản hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập

   10 năm

   62.

   Hồ sơ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý

   15 năm

   63.

   Hồ sơ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

   - Quy chế hoạt động, báo cáo năm, nhiều năm

   - Công văn trao đổi, báo cáo tháng, quý...

   Vĩnh viễn

   10 năm

   64.

   Hồ sơ giải quyết việc liên quan đến số hiệu công chức, dấu tên công chức

   10 năm

   65.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tổ chức, cán bộ

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn