Thời hạn bảo quản tài liệu tuyên truyền, truyền thống ngành Hải quan là bao lâu?

Ngày hỏi:19/03/2019

Hiện đang công tác trong ngành Hải quan. Vì yêu cầu của công việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản tài liệu tuyên truyền, truyền thống ngành Hải quan là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản tài liệu tuyên truyền, truyền thống ngành Hải quan quy định tại Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   2. Tài liệu tuyên truyền, truyền thống

   20.

   Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền, truyền thống:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Tháng, quý

   Vĩnh viễn

   20 năm

   05 năm

   21.

   Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/ quy định về công tác tuyên truyền và công tác sưu tầm tài liệu lịch sử của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   22.

   Hồ sơ lịch sử hiện vật của bảo tàng, phòng truyền thống (hiện vật, biên bản giao nhận, cam kết, trao tặng hiện vật, hồ sơ liên quan đến hiện vật....)

   Vĩnh viễn

   23.

   Hồ sơ công tác kiểm kê bảo quản tài liệu, hiện vật, hình ảnh sưu tầm

   Vĩnh viễn

   24.

   Kế hoạch, đề cương, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật về lịch sử truyền thống Ngành, cơ quan

   20 năm

   25.

   Hồ sơ xây dựng bảo tàng của ngành Hải quan, Phòng truyền thống của các đơn vị

   Vĩnh viễn

   26.

   Tài liệu đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc nhân các sự kiện trọng đại của ngành, cơ quan (bao gồm tài liệu giấy, băng đĩa ghi âm, băng đĩa ghi hình và các thiết bị kỹ thuật khác)

   Vĩnh viễn

   27.

   Các bài viết, bài phát biểu, phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Tổng cục Hải quan nhân các lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của Ngành, cơ quan

   Vĩnh viễn

   28.

   Tư liệu ảnh, bài viết về các hoạt động của Tổng cục trưởng và Lãnh đạo Tổng cục tại các đơn vị nhân kỷ niệm các sự kiện của Ngành và các đơn vị

   Vĩnh viễn

   29.

   Tài liệu theo dõi thông tin báo chí, gồm: điểm báo hàng ngày, tuần, tháng và các báo cáo giải trình, trả lời thông tin báo chí nêu

   10 năm

   30.

   Hồ sơ các buổi họp báo định kỳ/đột xuất hoặc theo chuyên đề của cơ quan

   10 năm

   31.

   Hồ sơ các đợt phát động, các cuộc thi sáng tác (bài viết, thơ, tác phẩm âm nhạc, phim, ảnh...) để tuyên truyền và xây dựng truyền thống ngành Hải quan

   - Hồ sơ và các tác phẩm đạt giải

   50 năm

   - Các tác phẩm không đạt giải

   05 năm

   32.

   Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tuyên truyền, truyền thống

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn