Thời hạn biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước là bao lâu?

Ngày hỏi:28/08/2018

Tôi tên Thanh Hoàng là công chức làm việc trong ngành Kiểm toán Nhà nước. Để đáp ứng nhu cầu công việc và cung cấp sự hiểu biết cho bản thân, tôi muốn tìm hiểu về thời hạn biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước là bao lâu? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, thời hạn biệt phái được quy định như sau:

   - Thời hạn biệt phái không quá 03 (ba) năm. Trường hợp biệt phái công chức, viên chức đến các đơn vị khác trực thuộc Kiểm toán Nhà nước để tham gia cuộc kiểm toán thì thời hạn không quá 01 (một) năm.

   - Bên cạnh đó, mình xin cung cấp thêm điều kiện biệt phái:

   + Theo đề nghị của các cơ quan Đảng và Nhà nước mà không thể áp dụng hình thức điều động.

   + Theo yêu cầu nhiệm vụ mà Tổng Kiểm toán Nhà nước xét thấy cần biệt phái hoặc nhiệm vụ của cơ quan khác, đối tác khác có liên quan.

   + Theo yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán mà Tổng Kiểm toán Nhà nước cần biệt phái công chức hỗ trợ đơn vị thực hiện cuộc kiểm toán.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thời hạn biệt phái công chức, viên chức kiểm toán Nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn